* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .in, .xyz, .net, .info, .co.in, .org, .buzz, .biz, .tech, .co